Sprawy gospodarcze

Prawo gospodarcze najczęściej definiuje się jako zespół norm regulujących status przedsiębiorców i stosunki prawne związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Wobec tego, podmiotem tego prawa może być przedsiębiorca, jak i jego kontrahent, również będący przedsiębiorcą, lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Naszym klientom oferujemy doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Pomagamy już na etapie zakładania działalności gospodarczej lub spółki prawa handlowego, przez przygotowywanie statutów, sporządzanie umów i kontraktów, prowadzenie negocjacji między kontrahentami, elektroniczną rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym i wprowadzanie zmian w istniejących już spółkach. Naszych klientów reprezentujemy przed sądami rejestrowymi oraz instytucjami skarbowymi czy państwowymi w postępowaniach upadłościowych, likwidacyjnych i restrukturyzacyjnych.

Główne usługi świadczone w tym zakresie:

  • sporządzanie umów i kontraktów,
  • sporządzanie statutów,
  • prowadzenie negocjacji z kontrahentami,
  • reprezentację w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i likwidacyjnym,
  • elektroniczną rejestracja spółki w KRS oraz wprowadzanie zmian w istniejącym już rejestrze.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firm. Pozostajemy w stałym kontakcie z klientem i na bieżąco rozwiązujemy pojawiające się problemy prawne. Wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu działalności przygotowując umowy i oświadczenia, reprezentując ich w sporach sądowych oraz podczas negocjacji. Mamy świadomość, że prowadzenie własnej firmy lub własnej działalności gospodarczej jest sporym wyzwaniem. Aby klient mógł skupić się wyłącznie na prowadzeniu firmy i kwestiach biznesowych, nasi specjaliści ustalają dalsze strategie działania i zajmują się ich realizacją. Informują także klienta bieżących zmianach prawnych oraz o wszelkich możliwych komplikacjach, które wiążą się z konkretnymi działaniami. Gwarantujemy specjalistyczną obsługę prawną w procesach gospodarczych, reprezentując przedsiębiorców, jak i konsumentów.