Prawo własności przemysłowej

Prawnicy spółki Rosmus Skibiński Adwokaci Sp. p. udzielają pomocy prawnej klientom we wszystkich sprawach związanych z prawem własności przemysłowej, dotyczącym znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i wynalazków.

Główne usługi świadczone w tym zakresie:

  • obsługę prawną firm i osób prywatnych,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej,
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów związanych z prawem własności przemysłowej lub umów licencyjnych,
  • prowadzenie negocjacji przedsądowych związanych z korzystaniem z praw własności przemysłowej,
  • pośrednictwo w uzyskiwaniu praw własności na całym świecie,
  • sporządzanie wniosków o objęcie ochroną celną znaków towarowych, przy współpracy z Prokuraturą, Policją czy Urzędami Celno-Skarbowymi celem zwalczania handlu podrobionym towarem,
  • reprezentację klientów w postępowaniach zgłoszeniowych, rejestrowych i spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub Europejskim Urzędem Patentowym,
  • reprezentację klientów w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej