Prawo rodzinne i opiekuńcze

Do wyspecjalizowanych dziedzin prawa cywilnego należy prawo rodzinne. Naszych klientów reprezentujemy w sporach opartych na stosunkach prawnych w rodzinie między małżonkami, między rodzicami a dziećmi, a także wynikających z opieki lub kurateli.

Główne usługi świadczone w tym zakresie:

 • rozwodów, w tym negocjacji przedprocesowych i reprezentacji w sądzie,
 • dochodzenia alimentów, ustalenia lub zmiana ich wysokości, ustania obowiązku alimentacyjnego,
 • podziału majątku wspólnego, 
 • majątkowych umów małżeńskich, 
 • rozdzielności majątkowej,
 • działania na rzecz przyznania, pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,
 • ustanowienia opieki lub kurateli,
 • zaprzeczenia ojcostwa,
 • uzyskania zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego,
 • przysposobienia,
 • spraw z konwencji Haskiej o wydanie dziecka.

Prawo rodzinne jest dziedziną, w której klient powinien szczególnie czuć, że może polegać swoim pełnomocniku. Niejednokrotnie są to bowiem bardzo skomplikowane sprawy, związane z trudnymi emocjami. W tym zakresie stawiamy na rozmowę i próbujemy wypracować kompromis, aby zapobiec długotrwałej batalii sądowej. Tam gdzie nie jest to możliwe, walczymy o racje naszych klientów w procesie.