Prawo pracy

Kancelaria Rosmus Skibiński Adwokaci Sp. p. świadczy usługi z zakresu prawa pracy. Nasi prawnicy reprezentują zarówno pracowników, jak i pracodawców w postępowaniach przed sądem pracy. Zapewniamy kompleksową obsługą przedsiębiorców, uczestnicząc w opiniowaniu oraz sporządzaniu umów z pracownikami. Udzielamy pomocy prawnej również w sprawach dotyczących naruszenia praw pracowniczych, wypadków przy pracy czy dochodzenia roszczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych. W tym zakresie występujemy przeciwko ubezpieczycielom, jednostkom ochrony zdrowia czy osobom fizycznym.

Główne usługi świadczone w tym zakresie:

  • wsparcie firm, przedsiębiorców oraz osób fizycznych w zakresie prawa pracy,
  • sporządzanie i weryfikację umów o pracę,
  • ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku pracy,
  • przygotowywanie dokumentacji w zakresie zmiany lub rozwiązania umowy o pracę,
  • sporządzanie regulaminów pracy,
  • doradztwo podatkowe w przedmiocie świadczeń pracowniczych,
  • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców,
  • reprezentację przed sądem pracy,
  • doradztwo w sytuacjach kryzysowych,
  • prowadzenie sporów zbiorowych.

W toku sprawy nasi prawnicy pozostają w bieżącym kontakcie z klientem, by natychmiastowo reagować na jego potrzeby i oczekiwania. Informujemy również o nadchodzących zmianach w regulacjach prawnych, które mogą wpłynąć na sytuację prawną klienta.