Prawo nieruchomości

Prawnicy Rosmus Skibiński Adwokaci Sp. p. świadczą pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, klientów indywidualnych, inwestorów, wykonawców, projektantów i podwykonawców w dziedzinie prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych. Nasi specjaliści dysponują obszerną wiedzą i doświadczeniem praktycznym w dziedzinie prawa obrotu nieruchomościami, gwarantując klientom bezpieczeństwo prawne oraz efektywność biznesową. Proponujemy rozwiązania mające zminimalizować ryzyko prawne, a jednocześnie zagwarantować osiągnięcie założonych celów.

Udzielamy doradztwa prawnego na każdym etapie realizacji projektów budowlanych i innych inwestycji związanych z nieruchomościami. Naszymi klientami są nie tylko firmy budowlane, ale także deweloperzy komercyjni i mieszkaniowi, inwestorzy i najemcy działający na rynku nieruchomości.

Główne usługi świadczone w tym zakresie:

  • uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • analiza planów zagospodarowania przestrzennego pod planowaną inwestycję,
  • prowadzenie sporów budowlanych,
  • sporządzanie i negocjowanie umów,
  • obsługa prawna inwestycji budowlanych,
  • przygotowywanie transakcji związanych z nabywaniem nieruchomości,
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości.

Świadczymy ponadto doradztwo w zakresie procesu inwestycyjnego, sporządzamy umowy deweloperskie, umowy najmu i dzierżawy nieruchomości. Zajmujemy się uzyskiwaniem niezbędnych zezwoleń w organach administracji publicznej oraz kontaktujemy się w niezbędnym zakresie z bankami i ubezpieczycielami.