Prawo medyczne

Kancelaria Rosmus Skibiński Adwokaci Sp. p. prowadzi sprawy z zakresu prawa medycznego. W tym zakresie, nasi specjaliści reprezentują klientów w sprawach dotyczących zdarzeń medycznych przed sądami oraz wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Pomagają również w dochodzeniu należnego odszkodowania w toku negocjacji przed procesowych oraz  w postępowaniach sądowych. Działamy także na rzecz ochrony praw pacjenta i ochrony jego danych osobowych. Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych o błąd w sztuce medycznej.

Główne usługi świadczone w tym zakresie:

  • reprezentacja podmiotów leczniczych w postępowaniach karnych, cywilnych i dyscyplinarnych
  • reprezentacja osób fizycznych w sprawach odszkodowań z tytułu błędów medycznych