Prawo korporacyjne

Prawnicy kancelarii Rosmus Skibiński Adwokaci Sp. p. świadczą profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa korporacyjnego. Pomagają klientom w zorganizowaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej w sposób sprawny i profesjonalny, sprowadzając ryzyko prawne dla spółki klienta do minimum. 

Główne usługi świadczone w tym zakresie:

  • pomoc w wyborze formy prawnej dla planowanej działalności gospodarczej w Polsce i jej rozpoczęcie,
  • tworzenie spółek z udziałem polskiego lub obcego kapitału,
  • tworzenie w Polsce oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych, w tym przygotowywanie niezbędnych dokumentów,
  • przygotowywanie projektów umów i statutów,
  • przeprowadzanie zmian w umowach i statutach spółek, w szczególności w zakresie zmian wysokości kapitału zakładowego, zmian w uprawnieniach organów i wspólników spółki, czy przedmiotu działalności,
  • reprezentację przed sądami rejestrowymi w postępowaniach o rejestrację wpisów zmian w rejestrze przedsiębiorców,
  • ogólne doradztwo prawne w zakresie połączeń, podziałów, przekształceń i likwidacji podmiotów gospodarczych, np. analiza sytuacji prawnej, sporządzanie niezbędnych dokumentów,
  • przeprowadzenie połączenia spółek,
  • wyłączenie wspólnika spółki,
  • przeprowadzenie kupna lub sprzedaży udziałów i akcji.

Zapewniamy pomoc prawną we wszystkich sporach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Uczestniczymy także w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz negocjacyjnych w tym zakresie. Ponadto, świadczymy usługi prawne w zakresie postępowań karnych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.