Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje niemal każdą dziedziny życia codziennego. Jako kancelaria, zapewniamy w tym zakresie pomoc prawną osobom fizycznym oraz osobom prawnym. Specjalizujemy się nie tylko w procesach sądowych, ale również w koncyliacyjnym rozstrzyganiu sporów i prowadzeniu negocjacji.

Główne usługi świadczone w tym zakresie:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • prowadzenie spraw o zapłatę lub odszkodowanie,
 • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności lub stwierdzenie zasiedzenia,
 • przygotowywanie pism procesowych, tj. wezwanie do zapłaty, pozew, apelacja, skarga kasacyjna, skarga pauliańska,
 • reprezentowanie mocodawcy w postępowaniu wieczystoksięgowym,
 • działanie na rzecz zabezpieczenia roszczeń pieniężnych klienta,
 • prowadzenie spraw egzekucyjnych i postępowań zabezpieczających,
 • prowadzenie spraw dotyczących europejskiego postępowania w sprawach transgranicznych,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego, np. stwierdzenie nabycia spadku, przeprowadzenie działu spadku, o zachowek,
 • asysta przy czynnościach notarialnych,
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu najmu pojazdów zastępczych.

Klientom kancelarii gwarantujemy profesjonalne wsparcie i doradztwo zwłaszcza w zakresie prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i prawa spadkowego. Do każdego problemu podchodzimy indywidualne i z zaangażowaniem, a wieloletnie doświadczenie naszych pełnomocników gwarantuje jak najlepsze zabezpieczenie interesów klienta. Specjalizujemy się także w sprawach z zakresu prawa konsumenckiego. Pomagamy klientom w złożeniu reklamacji i dochodzeniu należnych im z tego tytułu roszczeń. Reprezentujemy ich w kontaktach z przedsiębiorcami, ale również przed właściwymi organami, w tym przed Rzecznikiem Praw Konsumentów. Działamy również na rzecz firm, rozpatrując zasadność zgłaszanych reklamacji.