Prawo administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, prawnicy kancelarii Rosmus Skibiński Adwokaci Sp. p. reprezentują klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji publicznej, w tym przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi, oraz przed organami nadzoru budowlanego. 

Prawo administracyjne w największym stopniu reguluje stosunki między państwem a obywatelami, ponieważ stanowi o ich prawach i obowiązkach. Zetknięcie się z urzędową biurokracją może być trudnym doświadczeniem dla osób niedoświadczonych w tym zakresie, wobec czego nasi specjaliści oferują specjalistyczną pomoc prawną.

Główne usługi świadczone w tym zakresie:

  • sporządzaniem pism i wniosków w postępowaniach administracyjnych,
  • zaskarżaniem decyzji administracyjnych,
  • sporządzaniem skarg do sądów administracyjnych wszystkich instancji,
  • reprezentacją klientów przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji oraz organami administracji rządowej i samorządowej,
  • sporządzaniem opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
  • doradztwem prawnym w kwestii ubiegania się o wydanie koncesji lub zezwolenia.