Kredyty frankowe

Kancelaria Rosmus Skibiński Adwokaci Sp. p. świadczy kompleksową obsługę prawną w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Nasz zespół doświadczonych adwokatów dokłada wszelkich starań, aby zapewniać pomoc tzw. frankowiczom na najwyższym poziomie. Na bieżąco monitorujemy pojawiające się w tym zakresie najnowsze orzecznictwo i przyglądamy się zmiennym strategiom banków, by zapewnić najskuteczniejszą reprezentację naszym klientom.

Analizujemy dokumentację dotyczącą kredytów denominowanych oraz indeksowanych do franka szwajcarskiego, udzielanych w ubiegłych latach przez wszystkie banki działające na terenie Polski. Wspólnie z klientami planujemy kierunek i zakres działania, jak również wysokość dochodzonych roszczeń. Zapewniamy profesjonalną obsługę na każdym etapie postępowania, począwszy od etapu przedsądowego, przez postępowanie sądowe aż do postępowania egzekucyjnego. 

Nasza współpraca z klientem rozpoczyna się od wstępnej analizy prawnej przedłożonej dokumentacji. Wówczas ustalamy, czy dana sprawa nadaje się do prowadzenia, jakie kroki prawne powinny zostać podjęte oraz jakich szacowanych korzyści można się spodziewać. Na tym etapie omawiamy i rozstrzygamy ewentualne wątpliwości. Po zawarciu umowy, niezwłocznie przystępujemy do działania. 

Wygranie sprawy przez frankowicza, na podstawie wyroku prawomocnie kończącego postępowanie, wiąże się z unieważnieniem umowy w całości albo z unieważnieniem jej poszczególnych klauzul. Oba przypadki oznaczają wysokie korzyści dla klientów - najczęściej będzie to obowiązek zwrotu wysokich kwot z banku czy zmniejszenie kredytu w przyszłości.

O tym jak działamy oraz jakie masz szanse na wygraną w procesie przeciwko bankowi możesz się przekonać zlecając nam analizę swojej umowy kredytowej. Celem wykonania analizy umowy, oceny zasadności wystąpienia na drogę sądową przeciwko bankowi oraz oszacowania kosztów, należy przesłać na nasz adres mailowy sekretariat@rsalegal.pl następujące dokumenty:

- umowa o kredyt wraz z załącznikami,

- aneksy do umowy o kredyt, jeśli takie były zawierane,

- regulamin kredytu lub ogólne warunki kredytowania.

Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego i umówienia się na spotkanie z naszym specjalistą, celem przedłożenia dokumentacji i omówienia warunków współpracy.

Główne usługi świadczone w tym zakresie:

  • umowa o kredyt wraz z załącznikami,
  • aneksy do umowy o kredyt, jeśli takie były zawierane,
  • regulamin kredytu lub ogólne warunki kredytowania.

Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego i umówienia się na spotkanie z naszym specjalistą, celem przedłożenia dokumentacji i omówienia warunków współpracy.